Úvodní strana > Krajský úřad > Kontroly provedené Krajským úřadem dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

 Kontroly provedené Krajským úřadem dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 24. 4. 2015

 

 

B001676503.pdfŽádost (pdf.)Odpověď:

Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje neprovedl v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v období 2013 a 2014  žádnou kontrolu u poskytovatelů zdravotních služeb-provozovatelů výdejen zdravotnických prostředků. Tyto kontroly nebyly zařazeny do plánovaných pololetních kontrol odboru zdravotnictví a ani jsme nezaznamenali jediný podnět (udání) k provedení kontroly mimořádné. Další dotazy k této problematice tedy není možné zodpovědět.
 
 
 
 
Zveřejněno 25.5. 2015
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 16.6.2015 13:52