Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o informace týkající se vyvlastňovacího řízení

 Žádost o informace týkající se vyvlastňovacího řízení

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 11. 5. 2015

 

Dotaz:

Vedl krajský úřad v době účinnosti zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, odvolací řízení proti rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu o odnětí práva ke stavbě nepovolené, neoprávněné nebo poškozené (ve špatném stavebně technickém stavu) ?
Pokud ano, žádám o zaslání kopií rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu o vyvlastnění, rozhodnutí o odvolání, kopii znaleckého posudku podle § 20 zákona o vyvlastnění a případně též kopii soudního rozhodnutí v případě, že věc byla projednána před soudem.
 

Odpověď:

Krajský úřad Karlovarského kraje neprovedl v souladu se zákonem č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě žádné řízení. Tedy není k dispozici v tomto případě žádné rozhodnutí, které je požadováno. 
 
 
Zveřejněno: 8.6. 2015
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 17.6.2015 16:38