Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informace týkající se udělování pokut v roce 2014 za porušování zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu k archeologickým nálezům

 Žádost o poskytnutí informace týkající se udělování pokut v roce 2014 za porušování zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu k archeologickým nálezům

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 30. 3. 2015 

 


Dotaz:

Žadatel požádal o poskytnutí informací, které se týkají udělování pokut v roce 2014 podle ust. § 35 a § 39 zákona č. 20/1987 Sb. za porušování cit. zákona ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám, tzn.:
1) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2014 o uložení pokuty podle § 35 odst. 2 písm. f)
a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb.,
2) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2014 o uložení pokuty podle § 39 odst. 2 písm. f)
a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb.
 

Odpověďˇ:​

Žadateli bylo sděleno, že v roce 2014 nebylo vydáno žádné rozhodnutí či usnesení k uváděným ustanovením zákona.
 
 
 
Zveřejněno: 24. 4. 2015
 
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 4.6.2015 12:29