Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informace týkající se oprávnění k provozování STK

 Žádost o poskytnutí informace týkající se oprávnění k provozování STK

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 10. 4. 2015 

 


Dotaz:

Žadatel si požádal o zaslání seznamu subjektů včetně IČ, které jsou držiteli oprávnění k provozování STK pro osobní a nákladní automobily na území Vašeho kraje a nebylo jim vydáno osvědčení.
 
 

Odpověď:

V Karlovarském kraji je jeden subjekt, který je držitelem oprávnění k provozování stanice technické kontroly, jemuž dosud nebylo vydáno osvědčení k provozování stanice technické kontroly. Jedná se obchodní firmu TOP STK Centrum s.r.o., sídlo Příbram – Příbram IV, Aloise Jiráska 338, PSČ 261 01, IČO 279 66 542.

 
Zveřejněno: 24. 4. 2015
 
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 4.6.2015 10:45