Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o informace týkající se informačních kampaní realizovaných Karlovarským krajem

 Žádost o informace týkající se informačních kampaní realizovaných Karlovarským krajem

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 24. 3. 2015

 
 
 
Oziveni_infozadost_240315.docxDotaz  (doc)
 

Odpověď:

Požadované informace přikládáme v Informační kampaň.xlsxpříloze (xls)

Dále sdělujeme, že  Karlovarský kraj v uplynulém období realizoval informační kampaně např. na podporu zájmu o studium nově otevřeného pracoviště Fakulty strojírenské ZČU v Sokolově, kampaň týkající se náboru středního zdravotnického personálu nebo podpory pěstounské péče. Kampaně však probíhaly v rámci neplacené spolupráce s médii, případně nepřesahovaly uvedený finanční rámec.

 

 
Zveřejněno 22. 4. 2015
 
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 30.4.2015 12:40