Úvodní strana > Krajský úřad > Využítí služeb Advokátní kanceláře Rybář a spol.

 Využítí služeb Advokátní kanceláře Rybář a spol.

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 2. 3. 2015

 

Dotaz:

Žadatel požádal o následující informace:

1) Žádám o sdělení, zda Karlovarský kraj či jakákoliv jeho součást, včetně Krajského úřadu Karlovarského kraje využila služeb Advokátní kanceláře Rybář a spol. sídlem Slovenská 2136, Sokolov, resp. advokátů Mgr. Pavla Rybáře, IČ: 45412855 a advokáta Mgr. Pavla Rybáře ml., IČ: 72014458, a to v letech 2013, 2014 a v době od ledna do února 2015 a pokud ano o jaké služby se jednalo a kolik za tyto služby bylo Advokátní kanceláři Rybář a spol., resp. advokátům Mgr. Pavlu Rybářovi, IČ: 45412855 a advokátu Mgr. Pavlu Rybářovi ml., IČ: 72014458 zaplaceno.

2) V případě, že shora uvedená advokátní kancelář, resp. advokáti právní služby Karlovarskému kraji, včetně jeho součástí poskytovali prosím i o zaslání elektronických kopií faktur, které Karlovarský kraj, případně jeho součást za právní služby vystavil.
 

Odpověď:

Karlovarský kraj  v uvedeném období let 2013,2014 a leden a únor 2015 služeb Advokátní kanceláře Rybář a spol. nevyužil.
 
 
Zveřejněno: 31.3. 2015
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 29.4.2015 10:36