Úvodní strana > Krajský úřad > Seznam škol a školských zařízení poskytujících stravovací a ubytovací služby zřizovaných Karlovarským krajem

 Seznam škol a školských zařízení poskytujících stravovací a ubytovací služby zřizovaných Karlovarským krajem

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 23. 2. 2015

 

Dotaz:

Žadatel požádal o zaslání následujících informací:
  • zaslání seznamu školských a obdobných zařízení na území našeho kraje, která byla zřízena krajem nebo jednotlivými obcemi na území kraje a která mají ubytovací či stravovací kapacitu;
  • informaci o tom, která z těchto zařízení mají ve své zřizovací listině povolenu doplňkovou činnost odpovídající hostinské činnosti a/nebo ubytovacím službám a která z těchto zařízení takovou činnost skutečně provozují a poskytují ubytovací či pohostinské služby široké veřejnosti včetně kapacity lůžek a míst;
  • sdělení výsledků hospodaření těchto zařízení, jejichž kontrolu kraj ve smyslu ust. § 15 odst. 2 zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění provádí. V této souvislosti žádáme především o informace týkající se použití event. zisků školských zařízení získaných z doplňkových činností povolených ve zřizovacích listinách;
  • o tom, zda byla vůči některým ze zařízení provedena kontrola z hlediska souladu s právními předpisy, hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při nakládání s veřejnoprávními prostředky, ať už byly organizaci poskytnuty z jeho rozpočtu či jiných veřejných zdrojů a případně shledána porušení zákona o rozpočtových pravidlech nebo zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nebo zřizovací listiny s ohledem na nedostatky ve vedení odděleného účetnictví, v nakládání s finančními prostředky zřizovatele apod.Odpověď:

Ubytovací a stravovací činnost - školy KK (2).xlsSeznam škol a školských zařízení v Karlovarském kraji .xls

 

 
Zveřejněno: 31.3. 2015
 
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 28.4.2015 13:26