Úvodní strana > Krajský úřad > Pokuty za porušení mlčenlivosti poskytovatelům zdravotních služeb

 Pokuty za porušení mlčenlivosti poskytovatelům zdravotních služeb

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 4.3. 2015

 

Dotazy:

Žadatel žádá o sdělení statistiky zahájených řízení a uložených pokut za porušení mlčenlivosti poskytovatelům zdravotních služeb dle ust. § 117, odst. 3, písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a to v období 2013, 2014 a 2015. (Ust. § 117, odst. 3: „Poskytovatel se dopustí správního deliktu tím, že (…)  d) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 51.“)

1) Kolik správních řízení pro správní delikt dle ust. § 117, odst. 3, písm. d (porušení povinnosti mlčenlivosti poskytovatele) bylo zahájeno Vaším úřadem v letech 2013, 2014 a 2015 (k datu vyřízení této žádosti)?
2) Kolik sankcí pro správní delikt dle ust. § 117, odst. 3, písm. d (porušení povinnosti mlčenlivosti poskytovatele) bylo uloženo Vaším úřadem v letech 2013, 2014 a 2015 (k datu vyřízení této žádosti)?
2.1) Pokud byly uloženy sankce pro výše popsaný správní delikt, kolik z nich nabylo právní moci a kolik z nich bylo zrušeno či změněno odvolacím orgánem?
2.2) Pokud byly uloženy sankce pro výše popsaný správní delikt, žádám o stručný popis v anonymizované podobě, a to v této struktuře:
- datum vydání rozhodnutí a jeho číslo jednací
- stručný (anonymizovaný) popis skutku, za nějž se sankce ukládá
- uložená sankce.

Odpověď:

Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje dosud neřešil správní delikt v souladu s uvedeným ust. § 117, odst. 3, písm.d) (porušení povinnosti mlčenlivosti poskytovatele zdravotních služeb) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Tedy není k dispozici v tomto případě žádná statistika ani data, která jsou požadována.
 
 
 
Zveřejněno 31.3. 2015
 
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 29.4.2015 6:52