Úvodní strana > Krajský úřad > Smlouvy s Centrem služeb pro silniční dopravu

 Smlouvy s Centrem služeb pro silniční dopravu

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 9. 3. 2015

 
 

Dotaz:


Žadatel požádal o zaslání elektronických opisů příkazní smluvy s Centrem služeb pro silniční dopravu, IČ: 70898219, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1 (dále jen "Centrum služeb"), které Karlovarský kraj uzavřel s Centrem služeb v roce 2015 a které se týkají provádění kontrolního vážení vozidel na silnicích na území a ve vlastnictví kraje.
Dále požádal o sdělení, jaká částka byla povinným subjektem zaplacena Centrumu služeb v jednotlivých letech 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 za provádění kontrolního vážení vozidel na silnicích na území a ve vlastnictví kraje.


Odpověď:


Žadateli bylo sděleno, že elektronické opisy smluv s Centrem služeb pro silniční dopravu IČ: 70898219, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, které se týkají provádění nízkorychlostního kontrolního vážení na silnicích na území a ve vlastnictví kraje jsou zveřejněny na webových stránkách Krajského úřadu Karlovarského kraje: http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/Doprava/seznam/ost_info.aspx

Dále bylo požádáno o sdělení, jaká částka byla povinným subjektem zaplacena Centru služeb v jednotlivých letech 2010,2011,2012,2013,2014 za provádění kontrolního vážení vozidel na silnicích na území a ve vlastnictví kraje.
K tomuto bodu sdělujeme následující:
  • r. 2010 nebyla uzavřena smlouva
  • r. 2011 nebyla uzavřena smlouva
  • r. 2012 bylo zaplaceno 87 tis. Kč
  • r. 2013 bylo zaplaceno 171 tis. Kč
  • r. 2014 bylo zaplaceno 168 tis. Kč
 
 
 
 
 
 
Zveřejněno 30.3. 2015
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 28.4.2015 12:38