Úvodní strana > Krajský úřad > Prodej zdravotnických prostředků

 Prodej zdravotnických prostředků

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 19. 2. 2015 

 

Dotaz:

Žadatel požadoval následující informace:

1) Jakým způsobem se Krajský úřad Karlovarského kraje (odbor zdravotnictví) staví k problematice prodeje (nikoliv výdeje) zdravotnických prostředků? Je osoba, která chce pouze vykonávat prodej zdravotnických prostředků (nikoliv tedy výdej) povinna získat oprávnění k poskytování zdravotních služeb ( s ohledem na ustanovení § 5 odst. 2 písm. i) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách), nebo k provozování prodeje zdravotnických prostředků stačí pouze živnostenské oprávnění?

2) Jakým způsobem se Krajský úřad Karlovarského kraje (odbor zdravotnictví) staví k problematice prodeje (nikoliv tedy výdeje) zdravotnických prostředků zásilkovým způsobem dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích? Je osoba, která chce pouze vykonávat prodej zdravotnických prostředků zásilkovým způsobem (nikoliv tedy výdej) povinna získat oprávnění k poskytování zdravotních služeb ( s ohledem na ustanovení § 5 odst. 2 písm. i) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách), nebo k provozování prodeje zdravotnických prostředků stačí pouze živnostenské oprávnění?

 

Odpověď:

Žadateli bylo sděleno,že Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor zdravotnictví jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, postupuje v souladu s jednotlivými ustanoveními zákona o zdravotních službách.  Jelikož dle ust. § 5 odst. 2 písm. i) zákona o zdravotních službách je součástí lékárenské péče a klinickofarmaceutické péče (dále jen „lékárenská péče“) i výdej a prodej zdravotnických prostředků podle zákona o zdravotnických prostředcích (druh zdravotní péče) jsme toho názoru, že k výdeji i prodeji zdravotnických prostředků je potřeba, aby osoba, která poskytuje tuto zdravotní péči byla držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb v souladu se zákonem o zdravotních službách. Přičemž není rozdíl, zda se jedná o zásilkový prodej nebo prodej v místě poskytování zdravotních služeb a to z toho důvodu, že zákon o zdravotních službách tento prodej a výdej také nerozlišuje.

 
 
Zveřejněno: 20.3. 2015
 
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 10.4.2015 14:05