Úvodní strana > Krajský úřad > Nákup posypové soli společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

 Nákup posypové soli společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

​Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 10. 2. 2015

 

 

Dotazy.pdfDotazy .pdf

 

Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje požadovanými    informacemi nedisponuje. Nemá informace o tom, jakých soutěží resp. veřejných zakázek se akciovka účastní a s jakým výsledkem. Do jejich komerčních aktivit vůbec nevstupuje. ODSH k tomu nemá žádné kompetence. Obdobně je to i s podklady resp. obchodními smlouvami akciovky se třetími subjekty, jimiž také nedisponuje. ÚS KK, a.s. není navázána na krajský rozpočet provozním příspěvkem tak, jek je tomu u příspěvkových organizací.

 

 

 

 Zveřejněno 16.3.2015
Za stránku zodpovídá:
Datum poslední změny: 16.3.2015 13:22