Úvodní strana > Krajský úřad > Rozhodnutí a Dodatky ke globálnímu grantu "Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji"

 Rozhodnutí a Dodatky ke globálnímu grantu "Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji"

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 11. 2. 2015
 
 
Dotaz:
Žadatel pažadoval zaslání Smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Karlovarským krajem týkající se grantového projektu „Komunikace – spolupráce – výuka v Karlovarském kraji“, na základě které bylo následně daňovému subjektu Asistenční centrum, a.s., IČO: 63144883, sídlem: Sportovní 3302, Most, PSČ: 434 01schváleno poskytnutí finanční podpory zastupitelstvem Karlovarského kraje. Registrační číslo projektu pro příjemce „Karlovarský kraj“ je CZ.1.07/1.1.00/08.0080, název projektu pro „Karlovarský kraj“ je „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách“.
 
 
Doprovodná informace:
Krajský úřad Karlovarského kraje obdržel žádost o poskytnutí informace, která spočívá v zaslání písemností vztahujících se ke grantovému projektu "Komunikace- spolupráce - výuka v Karlovarském kraji". Jednalo se o Rozhodnutí a Dodatky ke globálnímu grantu CZ.1.07/1.1.11 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“, v rámci kterého byl realizován grantový projekt příjemce Asistenční centrum, a.s. s názvem „Komunikace - spolupráce - výuka v Karlovarském kraji“ a s registračním číslem CZ.1.07/1.1.11/01.0042. Karlovarský kraj je v této situaci zprostředkujícím subjektem a společnost Asistenční centrum, a.s. je příjemcem dotace. Vzhledem k velkému rozsahu zaslaných informací žadateli je zveřejněná pouza tato doprovodná informace.
 
 
Zveřejněno 19.3. 2015
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 19.3.2015 10:12