Úvodní strana > Krajský úřad > Kopie hospodářských smluv

 Kopie hospodářských smluv

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 5. 2. 2015

 

 

Dotaz:

Žadatel požádal o zaslání kopií hospodářských smluv, při kterých byl převeden majetek ze státu do sbírek Muzea Cheb 
 Doprovodná informace:

Krajský úřad Karlovarského kraje obdržel žádost o poskytnutí informace spočívající v zaslání kopií hospodářských smluv, při kterých byl převeden majetek ze státu do sbírek Muzea Cheb.
Vzhledem k tomu, že informace byla žadateli předána v listinné podobě je zveřejněná pouze tato doprovodná informace.
 
 

Zveřejněno: 2. 3. 2015
 
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 11.5.2016 14:15