Úvodní strana > Krajský úřad > Investiční plány pro rok 2015

 Investiční plány pro rok 2015

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 7. 1. 2015 

 

Dotaz:

Žadatelka požádala o zaslání  investičních plánů našeho města pro rok 2015. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujeme uskutečnit v letech 2015-2017. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.
 
 

Odpověď:

investiční plány.docxinvestiční plány.docx 
 
 
Zveřejněno: 30.1. 2015
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 30.1.2015 9:30