Úvodní strana > Krajský úřad > Výše platů a odměn ředitele krajského úřadu a vedoucích úředníků

 Výše platů a odměn ředitele krajského úřadu a vedoucích úředníků

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 22. 12. 2014

 
 
 

Dotaz:

Žadatel požadoval informace o výši vyplacených mezd včetně odměn za jednotlivé měsíce leden až prosinec 2013 a leden až listopad 2014 následujícím zaměstnancům Karlovarského kraje:
-ředitel krajského úřadu
-vedoucím všech odborů krajského úřadu
-poradcům hejtmana Karlovarského kraje a poradcům členů Rady karlovarského kraje.
 

Odpověď:

Hejtman Karlovarského kraje ani členové Rady Karlovarského kraje nemají žádné poradce placené z rozpočtu Karlovarského kraje.

V ustanovení § 313 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, je zcela kogentně stanoveno, jaké informace je zaměstnavatel povinen uvést v potvrzení o zaměstnání. V odst. 2 tohoto paragrafu se pak dále uvádí, že údaje o výši průměrného výdělku (a tedy odvozeně i o výši odměna apod.) zaměstnavatel uvádí na žádost zaměstnance.
V ustanovení § 312 zákoníku práce je přesně uvedeno, které osoby jsou oprávněny nahlížet do osobního spisu zaměstnance – v tomto jsou evidovány také platové informace o zaměstnanci.

S ohledem na výše uvedené a s přihlédnutím k ustanovení § 314 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, kdy je zcela kogentně stanoveno, že „jiné informace o zaměstnanci, než ty, které mohou být obsahem pracovního posudku (odstavec 1. věta druhá), je zaměstnavatel oprávněn o zaměstnanci podávat pouze s jeho souhlasem“, zasíláme požadované informace v souhrnné podobě. Informace najdete v  Tabulku.xlsxpřiložené tabulce.xlsx
 
 
 
Zveřejněno: 28.1. 2015
 
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 28.1.2015 14:50