Úvodní strana > Krajský úřad > Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje za rok 2010

 Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje za rok 2010

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 28. 11. 2014

 

Dotaz:

Žadatel požadoval následující informace:
 
1) Všechny námitky, které dostal Krajský úřad Karlovarského kraje při pořizování dokumentu „ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE“ z roku 2010.
 
2) Jak se úřad vypořádal s těmito námitkami.
 
3) Všechny připomínky, které dostal Krajský úřad Karlovarského kraje při pořizování dokumentu „ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE“ z roku 2010.
 
4) Jak se magistrát vypořádal s těmito připomínkami.​Odpověď:

žadateli byl zaslán odkaz na naše internetové stránky http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Stranky/koncepce/seznam/UPDK/up_vuc_kk.aspx
 na dokumentaci Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje, kde jsou  vedle dokumentace (výkresy a text) zveřejněny všechny připomínky a jejich vypořádání (součást Odůvodnění – Příloha č. 3)  a rovněž všechny námitky a jejich vypořádání - rozhodnutí (součást Odůvodnění  - Příloha č. 4).

 
  
 
 
 
Zveřejněno 30.12.2014
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 12.1.2015 9:49