Úvodní strana > Krajský úřad > Finanční prostředky Karlovarského kraje

 Finanční prostředky Karlovarského kraje

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 10. 10. 2014

 

 

Dotaz:


Žadatel požadoval následující informace:
1) Kde má Karlovarský kraj uloženy volné finanční prostředky. V jaké výši a v jakém bankovním institutu.
2) Kdo má k těmto prostředkům přístup, tedy kdo disponuje podpisovým právem k těmto prostředkům.


Odpověď:


Ad 1.
Finanční prostředky Fondu Budoucnosti má Karlovarský kraj alokovány u ČSOB a u Raiffeisenbank, nejedná se však výlučně o volné finanční prostředky, protože z Fondu Budoucnosti se financují projekty spolufinancované z EU. K datu 30.9.2014 byly v Raiffeisenbank alokovány dočasně volné finanční prostředky Fondu Budoucnosti ve výši 150,3 mil. Kč.  Zbylé finanční prostředky Fondu Budoucnosti ve výši 285,3 mil. Kč byly u ČSOB. Další fondové účty má kraj rovněž u ČSOB, jedná se o Fond rezerv a rozvoje (5,4 mil. Kč), Krizový účet (2,5 mil. Kč) a Fond řízení likvidity (10,3 mil. Kč).
 
Ad 2.
Dispoziční právo k účtům má hejtman kraje, ředitel krajského úřadu a vedoucí ekonomického odboru. K účtu u Raiffeisenbank má zmocnění rovněž náměstkyně pro ekonomiku. K elektronickému bankovnictví mají zmocnění vybraní zaměstnanci ekonomického odboru krajského úřadu.
  
 
 
 
Zveřejněno 13.11. 2014
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 18.11.2014 10:44