Úvodní strana > Krajský úřad > Volební komise

 Volební komise

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 29. 9. 2014

 

 

Dotaz:

1) Kolik kontrol realizoval Váš úřad ve spádových Okrskových volebních komisích (dále jen OVK) při sčítání hlasů při prvním kole volby prezidenta ČR 2013. Prosím, uveďte pouze kontroly realizované výhradně při procesu sčítání hlasů v OVK.
 
2) Kolik kontrol realizoval Váš úřad ve spádových OVK při sčítání hlasů při druhém kole volby prezidenta ČR 2013. Prosím, uveďte pouze kontroly realizované výhradně při procesu sčítání hlasů v OVK.
 
3) Kolik kontrol realizoval Váš úřad ve spádových OVK při sčítání hlasů volbách do PS PČR 2013. Prosím, uveďte pouze kontroly realizované výhradně při procesu sčítání hlasů v OVK.
 

Odpověď:

K výše uvedeným druhům voleb neprováděl Krajský úřad Karlovarského kraje žádnou kontrolu při sčítání hlasů.
  
 
 
 
Zveřejněno 4.11. 2014

Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 4.11.2014 14:24