Úvodní strana > Krajský úřad > Vozový park Krajského úřadu

 Vozový park Krajského úřadu

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 19. 9. 2014

 

Dotazy a odpovědi:

 

1. Kolik vozidel vlastnil váš úřad - Krajský úřad Karlovarského kraje k 1. 1. 2014?

- 11 vozidel.

2. Kolik vozidel najímal váš úřad k 1. 1. 2014?

- 22 vozidel.

3 . Kolik vozidel vlastnily vašemu úřadu podřízené organizace a organizace v rámci rozpočtových položek vašeho úřadu k 1. 1. 2014?

- Není známo.

4. Kolik  vozidel   najímaly   organizace,   které jsou   podřízené   vašemu   úřadu, a organizace v rámci rozpočtových položek ​     vašeho úřadu k 1. 1. 2014?

- Není známo.

5. Kolik  "ekologicky přátelských" vozidel vlastnil váš úřad podle bodu II. Usnesení vlády č. 1592 z 16. 12. 2008 k datu 1. 1.2014?

- 8 vozidel.

6. Kolik  "ekologicky přátelských" vozidel najímal váš úřad podle bodu II. Usnesení vlády č. 1592 z 16. 12. 2008 k datu 1. 1.2014?

- 22 vozidel.

7. Kolik  "ekologicky přátelských" vozidel vlastnily vašemu úřadu    podřízené organizace a organizace v rámci rozpočtových položek vašeho úřadu k 1. 1. 2014?

- Není známo.

8. Kolik "ekologicky přátelských" vozidel najímaly organizace, které jsou podřízené vašemu úřadu, a organizace v rámci rozpočtových položek vašeho úřadu k 1. 1.2014?

- Není známo.
 

   

 
Zveřejněno 13.10. 2014
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 13.10.2014 14:13