Úvodní strana > Krajský úřad > Informační systémy používané na Krajském úřadě

 Informační systémy používané na Krajském úřadě

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne19.9.2014

 

Dotaz:

 
Žadatel požadoval následující informace:
 
1) Jaké informační systémy používáte v oblasti zpracování ekonomických informací (účetnictví, evidence majetku, atd.)?
     Uveďte název produktu a dodavatele.           
2) Jaké informační systémy využíváte pro oblast řízení lidských zdrojů (zpracování mezd, personální oblast, docházkový 
    systém, další oblasti HR)? Uveďte název produktu a dodavatele.    
3) Jaký informační systém využíváte pro spisovou službu? Uveďte název produktu a dodavatele.
4) Využíváte nějaký manažerský informační systém? Pokud ano, uveďte jeho název a dodavatele.
5) Pro které další oblasti činnosti používáte informační systémy a jaké? Uveďte název produktu a dodavatele.
 
 
 Odpoved.docxOdpověď (doc)
  
 
Zveřejněno 10.10. 2014
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 10.10.2014 13:55