Úvodní strana > Krajský úřad > Hlukové studie ke stavbě ZEVO Cheb

 Hlukové studie ke stavbě ZEVO Cheb

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 4.9. 2014

 
 

Dotaz:
 

1.Poskytnutí veškerých hlukových studií, které byly prováděny ke stavbě ZEVO Cheb (EIA KVK458) a to jak provedených během dokumentace k EIA, tak i hlukovou sudii, která musela být dopracována jako jedna z připomínek ke kladnému stanovisku EIA KVK458, včetně názvů firem, které studii a měření provedly.
 
2. Poskytnutí geologických průzkumů, které byly provedeny ke stavbě ZEVO Cheb ( EIA KVK 458), včetně názvů firem, které průzkum provedly.
 

Odpověď:

 1.Hluková studie, která byla přílohou dokumentace EIA k záměru ZEVO - Závod na energetické využití odpadu – Cheb je k dispozici na http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_KVK458.
 
Žádnou jinou hlukovou studii k dispozici nemáme. Další má být zpracována až k dokumentaci pro stavební povolení.
                                                                                                               
2. Geologické průzkumy nemáme k dispozici.
 
 
 
 
Zveřejněno 26.9. 2014
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 26.9.2014 12:52