Úvodní strana > Krajský úřad > Poskytnutí dotací, příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje

 Poskytnutí dotací, příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 1.9. 2014

 
 

Dotaz:


Poskytnutí finančních prostředků v posledních 5 letech:

1. nestátním   neziskovým   organizacím   (občanská  sdružení,  obecně   prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, církevní právnické osoby);
2. příspěvkovým organizacím zřizovaným Vaším krajem;
a to na účely poskytování sociálních služeb, vzdělávání, kulturu a ostatní účely.
 

Odpověď:


1. Požadované informace z jednotlivých odborů Krajského úřadu:

  NNO_doprava.docxNNO_doprava.docx      NNO_ekonomicky.xlsxNNO_ekonomicky.xlsx  NNO_kanc_hejtmana.docNNO_kanc_hejtmana.doc  NNO_krizove.docxNNO_krizove.docx  

   NNo_kultura.docxNNo_kultura.docx          NNO_skolstvi.docxNNO_skolstvi.docx         NNO_region.pdfNNO_region.pdf                    NNO_socialni.pdfNNO_socialni.pdf

   NNO_zdravotnictvi.pdfNNO_zdravotnictvi.pdf  NNO_zivotni.docxNNO_zivotni.docx

 
                                                                                                                     
 
 
 
 
Zveřejněno 25.9. 2014
 
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 25.9.2014 14:05