Úvodní strana > Krajský úřad > Veřejné zakázky na stavební práce

 Veřejné zakázky na stavební práce

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 1.8.2014 

Dotaz: 

Žadatel si požádal o následující informace: Které právnické osoby doložily ve svých nabídkách na získání veřejné zakázky na stavební práce, jejichž veřejným zadavatelem byl Karlovarský kraj, že jejich autorizovanou osobou pro výkon stavebního dozoru na stavbě je pan Vladimír Vala nebo pan Milan Gaži.
Poskytnutí Informací o všech právnických osobách, které se ucházely o veřejné zakázky (včetně zakázek malého rozsahu) na stavební práce od roku 2007, přičemž je nerozhodné, která nabídka byla vyhodnocena jako vítězná.

Informaci byly požadovány ve formátu:
1) název osoby, která předložila nabídku na zakázku na stavební práce a její IČ;
2) jméno autorizované osoby podle zákona č. 360/1992 Sb., která měla vykonávat odborný stavební dozor pro uchazeče (tj. buď jméno pana Valy nebo pana Gažiho) 
3) název veřejné zakázky, její předpokládanou hodnotu a rok, kdy byla vypsána. 
 

Odpověď:

zakazka.docxodpověď - veřejné zakázky - stavení práce

 

Zveřejněno: 8.9.2014

Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 27.4.2016 14:53