Úvodní strana > Krajský úřad > Centrum služeb pro silnicní dopravu

 Centrum služeb pro silnicní dopravu

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 13.8.2014

 

Dotaz: 

Žadatel požadoval zaslání elektronických opisů smluv s Centrem služeb pro silniční dopravu, IČ: 70898219, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12  110 15 Praha 1 (dále jen "Centrum služeb pro silniční dopravu"), které Karlovarský kraj uzavřel s Centrem služeb pro silniční dopravu v letech 2012, 2013 a 2014, a které se týkají provádění kontrolního vážení vozidel na silnicích na území a ve vlastnictví kraje.
 

Odpověď: 

 
Požadované informace jsou zveřejněny na webových stránkách Karlovarského kraje: http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/Doprava/seznam/ost_info.aspx  - Jsou zde smlouvy od roku 2012 až do konce roku 2014.
 

 
Zveřejněno 5.9. 2014
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 5.9.2014 10:04