Úvodní strana > Krajský úřad > Nakládání s veřejnými prostředky

 Nakládání s veřejnými prostředky

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 31.7.2014

 

Dotaz:

 
Žadatel požadoval poskytnutí informací, týkající se nakládání s veřejnými prostředky ve vztahu k následujícím osobám
- ředitele krajského úřadu
- jednotliví vedoucí odborů
- jednotliví vedoucí oddělení
a to po jednotlivých měsících za období leden 2010 až červenec 2014.
 
 

Odpověď :

Na Vaši žádost Vám poskytujeme tabulku.xlsxtabulku.xlsx  finančních prostředků vyplacených v období od ledna 2010 do července 2014. 
 
 
Zveřejněno 25.8. 2014
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 25.8.2014 10:34