Úvodní strana > Krajský úřad > seznam zakázek zadávaných v JŘBU

 seznam zakázek zadávaných v JŘBU

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 23.7. 2014

 

Dotazy:

Žadatel požadoval tyto informace:
 
1)      vyplnění přiloženého dotazníku (včetně poskytnutí příslušných dokumentů na základě odpovědí v dotazníku),
 
2)      poskytnutí seznamu zakázek zadávaných v JŘBU za posledních 5 let s uvedením následujících informací:
a)      název zakázky,
b)      zda se jedná o rámcovou smlouvu či nikoli,
c)       oslovený dodavatel,
d)      hodnota zakázky v Kč bez DPH,
e)      cpv kód/y,
f)       režim zakázky (vzmr, podlimitní, nadlimitní)
g)      důvody pro vyhlášení zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění - jřbu (např. podání jediné nebo žádné nabídky, ochrana výhradních práv k autorskému dílu, krajně naléhavý případ – z časových důvodů).
 

Odpovědi:

 
 
          JŘBU-kÚKK-2 2010-2014.xlsJŘBU-kÚKK-2 2010-2014.xls
          
 
 
 
Zveřejněno 19.8. 2014
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 19.8.2014 13:08