Úvodní strana > Krajský úřad > Spalovací stacionární zdroje s omezenou životnost

 Spalovací stacionární zdroje s omezenou životnost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 15.4.2014
 
Dotaz:
Občanské sdružení Frank Bold Society (dříve Ekologický právní servis)  tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádá Ministerstvo životního prostředí o poskytnutí následujících informací.
Dle § 38 ods.1 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší mají provozovatelé spalovacích zdrojů možnost využít přechodný režim a zařadit se mezi tzv. Spalovací stacionární zdroje s omezenou životností.
 
V této souvislosti žádáme o poskytnutí následujících informací:
 
1. Seznam spalovacích zdrojů s omezenou životností a jejich provozovatelů, tj. seznam provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů (s uvedením těchto zdrojů), kteří dle § 38 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb. zákona o ochraně ovzduší a ve smyslu článku 33 bodu 1, písm. a) směrnice Evropského parlamentu a rady 2010/75/EU ve lhůtě ohlásili krajskému úřadu, že v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2023 nebude zařízení v provozu více než 17500 provozních hodin, přičemž po vyčerpání počtu provozních hodin nebo k 31. prosinci 2023 dojde k ukončení provozu těchto spalovacích stacionárních zdrojů.
2. Písemné dokumenty, ve kterých provozovatelé zdrojů podle bodu 1 ohlásili, že v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2023 nebude zařízení v provozu více než 17500 provozních hodin, přičemž po vyčerpání počtu provozních hodin nebo k 31. prosinci 2023 dojde k ukončení provozu těchto spalovacích stacionárních zdrojů.
 
Odpověď:

Ohledně seznamu spalovacích zdrojů s omezenou životností a jejich provozovatelů, sdělujeme, že v našem kraji tohoto ustanovení zákona o ochraně ovzduší nevyužil žádný provozovatel zdroje znečištění ovzduší. V současné době jsou všechny spalovací stacionární zdroje nad 50 MW schopny plnit stanovené emisní limity.
 
Zveřejněno 23.4. 2014
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 23.4.2014 15:12