Úvodní strana > Krajský úřad > Nakládání s odpady

 Nakládání s odpady

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím ze dne 15.1. 2014
 
Dotaz:
 
Žadatel požadoval  poskytnutí údajů o druzích a množství odpadů a o způsobu nakládání s nimi, se kterými v letech 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 a 2008 nakládala obchodní společnosti MARKETA-REMONE s.r.o.,  v rámci provozovny na adrese Lesní 5, Cheb (CZK00185), případně v rámci dalších provozoven na území Karlovarského kraje, pokud takové existují. Tyto informace Krajský úřad Karlovarského kraje získal na základě ustanovení § 39 odst. 7 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (pokud informace za rok 2013 dosud nebyly Vašemu úřadu předány, pochopitelně jejich poskytnutí nepožaduji).
 
 Odpověď:
 
Uvedený subjekt nakládal s odpady v souladu s ust. § 16 odst. (1) písm. c) zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,   a převedl je do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.. Množství a kategorie odpadů, s nimiž uvedená společnost nakládala ve Vámi vyžádaných letech zasíláme v níže uvedené tabulce. Současně Vám sdělujeme, že údaje za rok 2013 může původce odpadu podat až do 15.2.2014, čili s těmito daty dosud nedisponujeme.

Rok   Nebezpečný odpad (t)           Ostatní odpad (t)
2008   303,268                                   714,894
2009   378,969                                   829,6083
2010   318,183                                   701,5629
2011   331,311                                   644,0731
2012   267,417                                   631,414
 
 
Zveřejněno 10.2. 2014 
 
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 10.2.2014 10:30