Úvodní strana > Krajský úřad > Dotace na zámek Starý Rybník ve Skalné

 Dotace na zámek Starý Rybník ve Skalné

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím ze dne 8.1. 2014

Dotaz:

Žadatelka pažadovala dokumentaci k dotaci na zámek Starý Rybník ve Skalné - vyúčtování stavebních prací a znalecký posudek.

Doprovodná informace: Krajský úřad Karlovarského kraje, obdržel žádost o poskytnutí informace spočívající v zaslání kopíí písemností vztahujícím se k dotaci na zámek Starý Rybník ve Skalné. Jednalo se o znalecký posudek  a vyúčtování stavebních prací.  Vzhledem k tomu, že informace byla žadatelce zaslána v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněná pouze tato doprovodná informace.

Zveřejněno 21.1. 2014

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 21.1.2014 8:52