Úvodní strana > Krajský úřad > Stanice technické kontroly

 Stanice technické kontroly

​Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím ze dne 7.1. 2014

Dotaz:  


Žadatel požadaval seznam oprávnění k provozování stanice technické kontroly, jehož držitelé dosud nemají vybudovanou provozovnu stanice technické kontroly.

Odpověď:

V Karlovarském kraji je uděleno pouze jedno oprávnění k provozování stanice technické kontroly, jehož držitel dosud nemá vybudovanou provozovnu stanice technické kontroly. Oprávnění je uděleno pro provozovnu, která má být vybudována v Kraslicích. Jeho držitelem je obchodní firma TOP STK Centrum s.r.o..
 
Zveřejněno: 15.1. 2014
 
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 15.1.2014 16:29