Úvodní strana > Krajský úřad > Územní řízení a posuzování vlivů na životní prostředí

 Územní řízení a posuzování vlivů na životní prostředí

​Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 25.7. 2013

Dotazy:

  • kolik řízení zahájil Váš úřad podle § 91 stavebního zákona (spojené územní řízení a posuzování vlivů na životní prostředí) v době od účinnosti "velké" novely stavebního zákona, tj. od 1.1.2013
  • o jakou kategorii záměrů se jedná - kolik řízení již bylo ukončeno a s jakým výsledkem (případně včetně kopii anonymizovaného rozhodnutí)
  • v kolika těchto řízení jste jako krajský úřad vyloučili spojení řízení (viz § 91 odst. 1 písm. c)
  • kolik řízení zahájil a ukončil Váš úřad podle § 91 stavebního zákona (spojené územní řízení a posuzování vlivů na životní prostředí) v době před účinnosti "velké" novely stavebního zákona, tj. od 1.1.2007 do 1.1.2013

Odpověď:

Zatím žádné takové řízení zahájeno nebylo. Posuzování vlivů na životní prostředí, která náš vede odbor životního prostředí, byla zahájena před účinností novely stavebního zákona, a proto se vedou v samostatném řízení a nikoliv ve spojeném dle stavebního zákona.

 Zveřejněno 26.7. 2013

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 26.7.2013 9:00