Úvodní strana > Krajský úřad > Zápis z porady ředitelů škol Karlovarského kraje

 Zápis z porady ředitelů škol Karlovarského kraje

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 11.2. 2013

Dotaz:

Žadatel požadoval poskytnutí zápisu z porady ředitelů škol Karlovarského kraje, která se konala 23.1. 2013

Odpověď:

Zápisz porady ředitelů škol Karlovarského kraje

 

Zveřejněno 13.2. 2013

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 13.2.2013 11:15