Úvodní strana > Krajský úřad > Počet zaměstnanců krajského úřadu

 Počet zaměstnanců krajského úřadu

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 28.3. 2013

Dotazy:

  • Jaký je aktuální počet zaměstnanců krajského úřadu. 
  • Kolik bylo za rok 2012 přijato zaměstnanců a kolik jich bylo propuštěno včetně uvedení jmen. 
  • Jaký je měsíční plat hejtmana Karlovarského kraje, kterým je Josef Novotný.
  •  Komu a v jaké výši krajský úřad Karlovarského kraje poskytl mimořádné odměny za rok 2012

Odpovědi:

  • Aktuální počet aktivních kmenových zaměstnanců Karlovarského kraje K zařazených do úřadu je 291
  • V roce 2012 bylo přijato do pracovního poměru 11, ukončených pracovních poměrů 15
  • Měsíční odměna hejtmana KK je 77.055,-Kč Mimořádné odměny KK neposkytuje

 

Zveřejněno 10.4. 2013

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 10.4.2013 8:29