Úvodní strana > Krajský úřad > Počty žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.,

 Počty žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.,

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 6.2. 2013

Dotaz:

1. Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

2. Celkový počet žádostí, které váš úřad za r. 2012 vyřídil, v následujícím členění: a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela neposkytnuto).

Odpověď:

V roce 2012 Karlovarský kraj nezpoplatňoval žádnou žádost o informace podle zák. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím. Celkem kraj obdržel 33 žádostí, vydával dvě  Rozhodnutí o zamítnutí poskytnutí informace.

 

Zveřejněno: 8.2. 2013

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 8.2.2013 10:30