Úvodní strana > Krajský úřad > Stížnosti na zdravotní péči

 Stížnosti na zdravotní péči

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 30. 5. 2013

Dotazy:

 1. Kolik stížností na zdravotní péči dostala váš úřad? (informace prosím uveďte za rok a) 2010, b) 2011, c)2012, d) za období od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2013)?
 2.  V kolika z uvedených případů bylo provedeno ústní projednání stížnosti (informace prosím uveďte za rok a) 2010, b) 2011, c)2012, d) za období od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2013)?
 3.  Kolik z celkového počtu stížností bylo uznáno oprávněných (informace prosím uveďte za roka) 2010, b) 2011, c)2012, d) za období od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2013)?
 4. Uveďte prosím, jaké typy nápravných opatření jsou v případě oprávněných stížností přijímána? Znáte-li konkrétní čísla (bez nutnosti jejich složitého zpracování), prosím o jejich poskytnutí.
 5. V kolika případech (od účinnosti zákona o zdrav. službách) váš úřad podal podnět k příslušné komoře podle § 96 odst. 1 písm. b) bod. 2? 
 6.  Uveďte prosím důvody (stačí typově), které stěžovatelé uvádějí pro své stížnosti. Znáte-li konkrétní čísla (bez nutnosti jejich zpracování), prosím o jejich poskytnutí – a to v jednotlivých letech prosím informace uveďte typ a počet. (informace prosím uveďte za rok a) 2010, b) 2011, c)2012, d) za období od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2013)
 7.  Přijímá váš úřad na základě stížností nějaká preventivní opatření? Pokud ano, jaká?
 8. Popište prosím, jakým procesem obvykle probíhá vyřizování stížností. (Pro zodpovězení této informaci si s vámi ráda zatelefonuji)
 9. Zavedl váš úřad změnu v procesu vyřizování stížností po nabytí účinnosti zákona o zdravotních službách? Pokud ano, jakou?
 10. Kolik řízení o deliktech zahájil váš úřad v případech podle části třinácté zákona o zdravotních službách.
 11. V kolika z těchto případů váš úřad udělil sankci?
 12. Jaké sankce uložil? (otázka navazuje na předchozí otázku)
 13. V kolika případech váš úřad dosud ustavil nezávislý odborník. (informace prosím uveďte za rok a) 2010, b) 2011, c)2012, d) za období od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2013)
 14. V kolika případech váš úřad dosud ustavil odbornou komisi (informace prosím uveďte za rok a) 2010, b) 2011, c)2012, d) za období od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2013).
 15. Prosím uveďte odkaz na zveřejněný postup pro vyřizování stížností.
 16. Zveřejňuje váš úřad statistické informace o vyřízených stížnostech?
 17. Tyto informace jsou sbírány pro vědecké účely. Máte zájem o poskytnutí sesbíraných statistických údajů?

Odpovědi (tabulka .xls)

Zveřejněno 11.6. 2013

Za stránku zodpovídá:
Datum poslední změny: 11.6.2013 12:26