Úvodní strana > Krajský úřad > Přehled smluv

 Přehled smluv

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 30.4. 2013

Dotaz: Žadatel požadoval:

a) přehled všech smluv uzavřených povinným subjektem od 1. ledna 2013 do 30. dubna 2013.

b) elektronickou podobu prvních deseti smluv, uzavřených v období 1. leden až 30. duben 2013, které nejsou pracovní smlouvu nebo jinou dohodu o výkonu závislé práce.

Odpověď:

ad a) Seznam  smluv

ad b) Přehled prvních deseti smluv

 

Zveřejněno 17.5. 2013

Za stránku zodpovídá:
Datum poslední změny: 17.5.2013 11:44