Úvodní strana > Krajský úřad > Čistý výtěžek sbírek na památky

 Čistý výtěžek sbírek na památky

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 7.5. 2013

Dotaz:

Žadatel chtěl znát čistý výtěžek sbírek na památky v Karlovarském kraji za rok 2012

Odpověď:

Nadační fond Cheb: na obnovu vyhlídky na Zlatém vrchu v Chebu celkem  59 700,00 Kč
Město Bochov : Tříkrálová koleda 2013 na opravu hradu Hartenštejn celkem  28 520,00 Kč
Český západ, o.s: .na rekonstrukci stávajícího komunitního centra a budovy bývalého špýcharu v Dobré Vodě, kterou vznikne nové komunitní centrum občanského sdružení Český západ  celkem 12 941,00 Kč

Zveřejněno 20.5. 2013

 

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 20.5.2013 12:36