Úvodní strana > Krajský úřad > Rada kraje a zaměstnanci krajského úřadu

 Rada kraje a zaměstnanci krajského úřadu

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 23.4. 2013

Dotaz:

Žadatel požadoval vyjmenovat  všechny radní kraje (+hejtmany a jejich náměstky, jméno a politickou stranu, za kterou byli zvoleni) za celou historii krajské samosprávy, tedy od prvních krajských voleb v roce 2000 až po nové složení kraje po volbách 2012. Dále bych požadoval počet zaměstnanců kraje od roku 2000 do roku 2013 k prosinci daného roku (plus údaj za březen 2013).

Odpověď

Zveřejněno 25.4. 2013

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 25.4.2013 12:08