Úvodní strana > Krajský úřad > Přezkum územně plánovací dokumentace

 Přezkum územně plánovací dokumentace

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 6.8. 2013

Dotaz:

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) Vás žádám o poskytnutí informace o tom, kolik přezkumných řízení zákonnosti opatření obecné povahy podle § 174/2 zákona č. 500/2004 Sb. bylo u Vašeho úřadu zahájeno v období od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2013? Současně prosím o sdělení, v kolika případech bylo návrhu na přezkum vyhověno z důvodu nezákonnosti daného opatření obecné povahy. Prosím taktéž o sdělení, v kolika případech se jednalo o přezkum územně plánovací dokumentace a v kolika případech přezkumu územně plánovací dokumentace byla tato zrušena.
 
Odpověď:
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje na úseku územního plánování v uvedeném období (tj. od 1.1.20016 do 30.6.2013) nevedl žádné přezkumné řízení k opatření obecné povahy podle § 174/2 správního řádu.
 
Zveřejněno: 8.8. 2013
 
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 8.8.2013 9:17