Úvodní strana > Krajský úřad > Projekty OP VK

 Projekty OP VK

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 17.7. 2013
 
Dotazy:
Jakou mají průměrnou hrubou měsíční mzdu (včetně mimořádných odměn) pracovníci, kteří administrují projekty OP VK (projektoví a finanční manažeři nebo obdobné pozice) ve Vašem kraji. Poprosil bych údaj za posledních 12 měsíců tj. za období od 7/2012 do 6/2013.  Kolik průměrně každý pracovník aktuálně administruje projektů?
 
Odpověď:
Na Krajském úřadě Karlovarského kraje projekty OP VK administruje 11 zaměstnanců, průměrně každý z nich administruje v současné době 15 projektů. Za posledních 12 měsíců byla jejich průměrná mzda 27.425,-Kč.
 
Zveřejněno: 18.7. 2013
 
 
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 22.7.2013 9:52