Úvodní strana > Krajský úřad > Platy hejtmana, ředitele a vedoucích odborů krajského úřadu

 Platy hejtmana, ředitele a vedoucích odborů krajského úřadu

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 2.4. 2013

Dotaz:

Žadatel požadoval poskytnutí údajů o výši platu včetně odměn a dále jakýchkoliv jiných finančních prostředků poskytnutých z veřejných zdrojů hejtmanovi Karlovarského kraje, řediteli Krajského úřadu a vedoucím jednotlivých odborů zřízených při Krajském úřadu Karlovarského kraje.

Odpověď:

Měsíční odměna hejtmana Karlovarského kraje je 77.055,-Kč.  V roce 2012 bylo vyplaceno vedoucím odborů a řediteli celkem 14.717.568,-Kč.

Zveřejněno: 8.4. 2013

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 8.4.2013 11:54