Úvodní strana > Krajský úřad > Opravné prostředky ve správním řízení

 Opravné prostředky ve správním řízení

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 30.7. 2013

Dotaz:

Žadatelka požadovala poskytnutí informací a statistických údajů, týkajících se opravných prostředků ve správních řízeních od roku 2009 dle přiložené tabulky

Odpověď:

Tabulka KU.XLSXTabulka

Zveřejněno 9.8. 2013

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 9.8.2013 10:24