Úvodní strana > Krajský úřad > Odměna za výkon funkce zastupitele Karlovarského kraje

 Odměna za výkon funkce zastupitele Karlovarského kraje

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 3.4. 2013

Dotaz:

Žadatel chce poskytnout informaci o veškerých příjmech zastupitelky Karlovarského kraje Mgr. Jany Vildumetzové.

Odpověď:  

Zastupitelce Karlovarského kraje Mgr. Janě Vildumetzové byla stanovena odměna za výkon funkce člena zastupitelstva od 23.11.2012 ve výši 3.439,-Kč, od 13.12.2012 je její odměna za výkon člena zastupitelstva a výkon funkce člena člena výboru ZKK ve výši 8.959,-Kč. Tato odměna je vyplácena měsíčně a jsou z ní prováděny odvody na zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmu.

Zveřejněno: 9.4. 2013

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 9.4.2013 8:10