Úvodní strana > Krajský úřad > Dětský domov Tašovice II.

 Dětský domov Tašovice II.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 30.4. 2013

Dotaz: Žádost o poskytnutí informace - zaslání kopií písemností, které se vztahují k objektům v Řadové ulici v Karlových Varech - Tašovicích.

Doprovodná informace: Krajský úřad Karlovarského kraje, obdržel žádost o poskytnutí informace spočívající v zaslání kopíí písemností vztahující se k objektům v Řadové ulici v Karlových Varech Tašovicích. Vzhledem k tomu, že informace byla žadateli zaslána v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněná pouze tato doprovodná informace.

 Zveřejněno: 17.5. 2013

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 20.8.2013 14:00