Úvodní strana > Krajský úřad > Využívání tzv. broukovišť

 Využívání tzv. broukovišť

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 19.7. 2013
 
Žadatel požadoval zodpovězení následujících dotazů:
 
1. Všechna správní rozhodnutí o povolení vyjímek dle § 56 zákona 114/1929 Sb., v nichž krajský úřad uložil broukoviště jako kompenzační opatření za škodlivý zásah do biotopů a jedinců zvláště chráněných druhů hmyzu vázaných na staré stromy a mrtvé dřevo , a to za období od 1.1. 2012 dosud
2. Všechna sdělení s předběžnými informacemi dle § 139 správního řádu, v nichž na žádost žadatele o nutnosti podat žádost dle § 56 zákona 114/1992 Sb., bylo krajským úřadem sděleno, že když vybuduje tzv. broukoviště, tak žádost není nutno podávat, a to za období od1.1. 2012 dosud.
 
Odpovědi:
 
Ad. 1) Karlovarský kraj nevydal žádné správní rozhodnutí o povolení vyjímek dle § 56 zákona 114/1929 Sb.,
Ad. 2) Karlovarský kraj nevydal žádné sdělení s předběžnými informacemi dle § 139 správního řádu týkající se broukovišť.
 
Zveřejněno 22.7. 2013
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 22.7.2013 9:46