Úvodní strana > Krajský úřad > Plat hejtmana a jeho náměstků

 Plat hejtmana a jeho náměstků

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 3.11. 2013
 
Dotaz:
Jaký plat, osobní ohodnocení, příplatky a mimořádné odměny měli v letech 2010 až 2013 hejtman, jeho náměstci, ředitel, vedoucí odborů a pracovníci a pracovnice sekretariátu hejtmana.
 
Odpověď: 
Hejtman Karlovarského kraje pobírá za výkon funkce měsíční odměnu ve výši stanovené dle § 1 odst. 1 (s odkazem na Přílohu 2) nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši 77.055,-- Kč měsíčně Náměstci hejtmana Karlovarského kraje pobírají za výkon funkce měsíční odměnu ve výši stanovené dle § 1 odst. 1 (s odkazem na Přílohu 2) nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši 69.968,-- Kč měsíčně. Hejtman ani náměstci hejtmana ke svým měsíčním odměnám nepobírají žádné osobní ohodnocení, příplatky a mimořádné odměny. Odpověď ve 2. části dotazu (platy ředitele, vedoucích odborů a pracovnícků sekretariátu hejtmana, krajský úřad odpověď s odlazem na Listinu základních práv a svobod zamítl.
 
Zveřejněno dne 3.12. 2013
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 22.4.2014 9:52