Úvodní strana > Krajský úřad > Uvolnění zastupitelé kraje 2000 - 2016

 Uvolnění zastupitelé kraje 2000 - 2016

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 25.11. 2013

 
Dotaz:
jmenný seznam všech zastupitelů kraje, kteří byli někdy v období 12.11.2000 až 1.11.2013 uvolněni pro funkci a to s vyznačením doby, po kterou byli uvolněni pro funkci a specifikací funkce (např. hejtmané, náměstci, členové rady, předsedové výborů či komisí);
-              u osob, které opustili uvolněnou funkci z jiných důvodů, než končícího mandátu, prosím o uvedení důvodu odchodu z funkce (rezignace, odvolání, úmrtí atp.) a odkaz na usnesení zastupitelstva, které takový krok provedlo nebo vzalo na vědomí a případně zvolilo nového uvolněného zastupitele.
 
Odpověď:
 
Zveřejněno 3.12. 2013
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 3.12.2013 14:05