Úvodní strana > Krajský úřad > Držitelé vyjímek - lov ryb pod ledem

 Držitelé vyjímek - lov ryb pod ledem

​Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 22.11. 2013

Dotaz:

Žadatel chtěl poskytnout seznam držitelů aktuálních vyjímek  v souladu s § 13 odst. 5 zákona o rybářství a v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 a 3 prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. v platném znění, které se vztahují na zakázaný způsob lovu - lov ryb pod ledem.

Odpověď:
 
Lovit ryby pod ledem je dle § 13 odst. 2 písm. c) zákona č.99/2004 Sb., o rybářství zakázán. Výjimku uděluje krajský úřad v souladu s § 13 odst. 5 zákona o rybářství a v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 a 3 prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. V současné době jsou na území Karlovarského kraje platné 3 výjimky. Dvě z nich na fyzickou osobu:
potoční rybník (p.p.č. 227 k.ú. Kfely u Ostrova), Ing. Lumír Pála
rybník – vodní nádrž p.p.č. 806 v k.ú. Teplá, Jakub Vlček
-              výjimka je platná pouze pro držitele tohoto rozhodnutí
a 1 výjimka na právnickou osobu:
rybník Bor Malý (p.p.č. 32 k.ú. Nová Víska u Ostrova), CARP TEAM OSTROV
-              lov na udici může provádět rybníkář, popřípadě jím pověřené osoby
 
Zveřejněno 2. 12. 2013
 
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 2.12.2013 12:28