Úvodní strana > Krajský úřad > Strážci přírody a krajiny

 Strážci přírody a krajiny

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 26.10 2013

Dotazy: 

V souladu s povinností krajského úřadu vést evidenci stráží přírody Vás žádám o poskytnutí informace:
- kolik ustanovených  stráží přírody Váš krajský úřad eviduje;
- kolik bylo Vaším krajským úřadem v roce 2012 zahájeno správních řízení na základě oznámení stráže přírody o přestupku či jiném správním deliktu  

Odpověď:

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství aktuálně eviduje 13 strážců přírody a krajiny. V roce 2012 nebylo naším úřadem zahájeno žádné správní řízení z podnětu stráže přírody a krajiny. Přestupky na úseku ochrany přírody a krajiny řeší obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Zveřejněno: 4.11. 2013
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 4.11.2013 11:33