Úvodní strana > Krajský úřad > Prohlášení pozemků honebních za pozemky nehonební

 Prohlášení pozemků honebních za pozemky nehonební

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 1.11. 2013

Dotaz:
Žádám tímto o poskytnutí informace, v jakém počtu správních řízení (bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou rozhodnutí v právní moci) odbor životního prostředí a zemědělství rozhodnul o žádosti vlastníka pozemku (pozemků) ve věci prohlášení pozemků honebních za pozemky nehonební v zájmu vlastníka (ve smyslu paragrafu 17 odst. 2 zákona 449/2001 Sb.) v období od 1. 10. 2012 do 4. 10. 2013.

Dále žádám o informaci, v jakém počtu z těchto řízení žádost zamítl a v jakém počtu řízení žádosti vyhověl a pozemek (pozemky) prohlásil za nehonební.

Odpověď:

Ve věci prohlášení pozemků za nehonební v zájmu vlastníka dle § 17 odst. 2 zákona 449/2001 Sb., o myslivosti vedl v uvedeném období Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství pouze 1 řízení a žádosti bylo vyhověno. Uvedený §17 odst. 2 umožňuje prohlášení pozemků za nehonební ještě i z bezpečnostních důvodů. V tomto případě vedl krajský úřad 5 řízení z bezpečnostních důvodů, všem žádostem bylo vyhověno.

Zveřejněno 4.11. 1013

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 4.11.2013 12:22